Tài khoản Freestyle của The 5ers: Mô hình tài trợ mang tính cách mạng

The 5ers đã thêm một tùy chọn chương trình tài trợ khác mà họ đặt tên là “Freestyle“. Nó dựa trên việc thực hiện 100 giao dịch. Chương trình Freestyle có giá € 550, giúp bạn có số dư ban đầu là 50k$. Bạn cần thực hiện 100 giao dịch với hai mục tiêu:

  1. Hệ số hiệu suất phải từ 2 trở lên
  2. Hệ số chiến thắng phải từ 30 trở lên

Bạn được phép giao dịch với đòn bẩy 1:30.

Hoàn thành thành công bài đánh giá Freestyle sẽ giúp bạn có một tài khoản 50k$ được tài trợ. Các quy tắc sau áp dụng cho tài khoản được cấp tiền của bạn:

  • Rút tiền lãi: Sau 50 giao dịch
  • Mục tiêu tăng trưởng: Yếu tố hiệu suất 2 trở lên sau 100 giao dịch
  • Mức dừng tuyệt đối: 10%
  • Đòn bẩy: 1:30
  • Tỷ lệ thanh toán: 100%

Hiện tại, The 5ers đã có một số cải tiến của chương trình Freestyle. Nó vẫn dựa trên việc thực hiện 100 giao dịch, tuy nhiên, bây giờ có ba điểm khác biệt chính:

  1. Hoàn tiền (được hoàn lại sau khi hoàn thành thành công)
  2. Đặt lại lần đầu bất kỳ lúc nào
  3. Đã thêm tài khoản $ 25k

Bạn có thể tìm hiểu chuyên sâu về chương trình và những cải tiến được thực hiện trong video sau.

Kiểm tra đánh giá đầy đủ về The 5ers và sử dụng liên kết của chúng tôi để được chiết khấu 5%.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *