So Sánh FTMO và True Forex Funds, Nên Mở Tài Khoản Quỹ Forex Nào?

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì True Forex FundsFTMO cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

True Forex FundsFTMO là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. True Forex Funds được thành lập vào tháng 10 năm 2021 và đã trở thành một trong những công ty thành công nhất trong ngành. Mặt khác, FTMO cũng là một công ty kinh doanh độc quyền lâu đời được thành lập vào tháng 9 năm 2015. Họ đã tạo được danh tiếng xuất sắc cho mình và đang thu hút sự chú ý từ các nhà giao dịch ngoại hối trên toàn thế giới.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

True Forex FundsFTMO đều đưa ra thử thách đánh giá hai giai đoạn để được cấp vốn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc của họ đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch cấp vốn.

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem công cụ giao dịch nào bạn có thể giao dịch với True Forex Funds và công cụ nào với FTMO .

5. Nhận xét của nhà giao dịch

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem qua là phản hồi từ True Forex Funds và các công ty cấp vốn FTMO . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

True Forex Funds có xếp hạng 4,4 / 5 trong khi FTMO có 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. True Forex Funds có 65 đánh giá, trong khi FTMO có 1.697. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể đó là FTMO đã hoạt động nhiều hơn 7 năm so với True Forex Funds .

6. Kết luận

Tóm lại, True Forex FundsFTMO là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập vì FTMO đã hoạt động trong ngành hơn 7 năm so với True Forex Funds . Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ các đánh giá trên Trustpilot . True Forex FundsFTMO đều đưa ra thử thách đánh giá 2 giai đoạn.

Kiểm tra mã giảm giá của chúng tôi về công ty kinh doanh độc quyền được trình bày để kết thúc việc so sánh:

True Forex Funds có tùy chọn hoàn tiền 5% cho những người mua thử thách thông qua liên kết của chúng tôi

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *