So Sánh FTMO và Funded Next, Lựa Chọn Thử Thách Của Công Ty Cấp Quỹ Nào?

FTMO.com - For serious traders

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những gì Funded NextFTMO phải cung cấp. Chúng tôi sẽ so sánh các công ty nói chung và những gì họ cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối.

1. Công ty thành lập

Funded NextFTMO là các công ty kinh doanh độc quyền hợp pháp. Funded Next được thành lập vào tháng 3 năm 2022. FTMO được thành lập vào tháng 9 năm 2015. Funded Next là một công ty kinh doanh độc quyền mới trong khi FTMO đã hoạt động được một thời gian và là một trong những công ty cấp quỹ thành công nhất trong ngành công nghiệp.

2. Các lựa chọn chương trình tài trợ

Funded NextFTMO có các tùy chọn chương trình tài trợ sau mà cộng đồng của họ có thể lựa chọn. Funded Next có đánh giá một giai đoạn và đánh giá hai giai đoạn, trong khi FTMO chỉ đánh giá hai giai đoạn.

Chúng ta hãy xem xét sự so sánh giữa đánh giá hai giai đoạn vì cả hai công ty kinh doanh độc quyền đều cung cấp nó.

So sánh chương trình tài trợ hai giai đoạn:

Bây giờ chúng ta đã xem qua các quy tắc và nguyên tắc của họ đối với các thách thức đánh giá hai giai đoạn của họ, chúng ta sẽ tiến hành định giá cho các kích thước tài khoản khác nhau.

3. Nhà môi giới và nền tảng giao dịch

Bây giờ chúng ta đã xem qua tất cả các chương trình tài trợ mà họ đang cung cấp. Hãy so sánh nhà môi giới và nền tảng giao dịch nào bạn có thể sử dụng với mỗi công ty giao dịch cấp vốn.

4. Công cụ giao dịch

Một yếu tố quan trọng khác là các công cụ giao dịch. Hãy xem bạn có thể giao dịch công cụ giao dịch nào với Funded Next và công cụ nào với FTMO .

5. Nhận xét của nhà giao dịch

Điều cuối cùng chúng ta sẽ xem xét phản hồi từ các công ty hỗ trợ Funded NextFTMO . Các đánh giá mà chúng tôi sẽ xem xét là từ Trustpilot .

Funded Next có xếp hạng 4/5 trong khi FTMO 4,8 / 5. Tuy nhiên, số lượng các đánh giá khác nhau rất nhiều. Funded Next chỉ có 11 đánh giá, trong khi FTMO có 2.034. Một trong những lý do đằng sau sự khác biệt đáng kể như vậy là do Funded Next mới bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022.

6. Kết luận

Tóm lại, Funded NextFTMO là hai công ty kinh doanh độc quyền xuất sắc. Sự khác biệt chính giữa chúng sẽ là ngày thành lập kể từ khi Funded Next mới bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2022 Có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt từ các bài đánh giá trên Trustpilot. Bên cạnh đó, sự khác biệt đáng kể khác sẽ là các lựa chọn tài trợ. Funded Next cung cấp hai: đánh giá một giai đoạn và hai giai đoạn, trong khi FTMO chỉ có đánh giá hai giai đoạn.

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *