Mã giảm giá các quỹ cấp vốn cập nhật mới nhất hôm nay

FTMO.com - For serious traders

Tổng hợp mã giảm giá, link đăng ký các quỹ cấp vốn để nhận chiết khấu 5-10% khi mua quỹ. Tất cả những gì bạn cần làm là nhập mã bên dưới vào các trường “Mã giảm giá” khi thanh toán qua link. Lưu trang web này lại để tìm mã giảm giá khi cần mua quỹ nhé!

Mã Giảm Giá Quỹ The Funded Trader (TFT)

Link đăng ký: https://thefundedtraderprogram.com/

Mã giảm giá: NXNAAT

Mã Giảm Giá Quỹ Funded Next

Link đăng ký: https://fundednext.com/

Mã giảm giá: FOREXPROPREVIEWS

Mã Giảm Giá Quỹ My Forex Funds (MFF)

Link đăng ký: https://myforexfunds.com/

Mã giảm giá: VS2F89MY

Mã Giảm Giá Quỹ Funded Trading Plus (FTP)

Link đăng ký: https://www.fundedtradingplus.com/

Mã giảm giá: tradequy10

Mã Giảm Giá Quỹ City Traders Imperium (CTI)

Link đăng ký: https://www.citytradersimperium.com/

Mã giảm giá: ctidiscount5%

Mã Giảm Giá Quỹ FTUK

Link đăng ký: https://ftuk.com/

Mã giảm giá: tradequy

Mã Giảm Giá Quỹ T4T Capital

Link đăng ký: https://t4tcapitalfm.com/

Mã giảm giá: 73HCKJP9

Mã Giảm Giá Quỹ Lux Trading Firm (LTF)

Link đăng ký: https://luxtradingfirm.com/

Mã giảm giá: tradeguy

Mã Giảm Giá Quỹ Blue Guardian Capital (BGC)

Link đăng ký: https://www.blueguardiancapital.com/

Mã giảm giá: forexpropreviews

Mã Giảm Giá Quỹ Audacity Capital

Link đăng ký: https://www.audacitycapital.co.uk/funded-trader-program/

Mã giảm giá: FOREXPROP5%

Mã Giảm Giá Quỹ Surge Trader

Link đăng ký: https://www.surgetrader.com/

Mã giảm giá: FPREVIEWS10OFF

Mã Giảm Giá Quỹ Fidelcrest

Link đăng ký: https://fidelcrest.com/

Mã giảm giá: FPR-10%

Mã Giảm Giá Quỹ FTMO

Link đăng ký: https://ftmo.com/

Mã Giảm Giá Quỹ The 5ers

Link đăng ký: https://the5ers.com/

Mã Giảm Giá Quỹ BluFx

Link đăng ký: https://www.blufx.co.uk/

Mã Giảm Giá Quỹ Top Tier Trader (TTT)

Link đăng ký: https://toptiertrader.com/

Mã Giảm Giá Quỹ True Forex Funds (TFF)

Link đăng ký: https://trueforexfunds.com/

Mã Giảm Giá Quỹ Funding Made Simple (FMS)

Link đăng ký: https://fmstraders.com/

Mã Giảm Giá Quỹ FundYourFX (FYF)

Link đăng ký: https://fundyourfx.com/

Mã Giảm Giá Quỹ TraderSeed

Link đăng ký: https://traderseed.io/

Mã Giảm Giá Quỹ Traders Central Fund (TCF)

Link đăng ký: https://www.traderscentral.com/

Nếu bạn là người mới và không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo bài viết:

Trade Quỹ là gì? Kinh nghiệm trade quỹ dành cho người mới

Top 5 Quỹ cấp vốn cho Trader tốt và uy tín nhất hiện nay

Mã giảm giá các quỹ cấp vốn cập nhật mới nhất hôm nay

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *