Đánh Giá Quỹ Trader Central Fund ( TCF ) | Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Trader Central Fund | Đăng Ký TCF

FTMO.com - For serious traders

Traders Central là một nền tảng với mục tiêu kết nối các nhà giao dịch thiếu vốn với những người ủng hộ và các quỹ sẵn sàng cung cấp cho họ số vốn cần thiết. Các dịch vụ tài trợ mà họ cung cấp thông qua một số chi nhánh.

Traders Central Fund (TCF) là gì?

Trader Central đang tìm kiếm các nhà giao dịch có lợi nhuận và có kinh nghiệm, những người sẽ cố gắng với sự giúp đỡ của quỹ bằng cách thể hiện các kỹ năng trong các điều kiện thị trường không thể đoán trước. Họ kết nối các nhà giao dịch và nhà môi giới với những người ủng hộ để tài trợ cho các tài khoản giao dịch và cho phép họ kiếm được lợi nhuận cao bằng cách quản lý kích thước tài khoản lên đến 2.000.000 đô la và chia lợi nhuận về nhà lên đến 85%. Họ có thể đạt được điều này bằng cách giao dịch các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tiền điện tử.

Trader Cental là một công ty độc quyền bắt đầu hoạt động thành công vào tháng 1 năm 2020. Họ có trụ sở tại Vancouver, Canada và cung cấp cho các nhà giao dịch dưới mức vốn lên đến 2.000.000 đô la trong số dư và lợi nhuận được chia lên tới 85%. Họ hợp tác vớiTCBridge Cop làm nhà môi giới của họ.

Trụ sở chính của họ được đặt tại 1285 W Broadway Vancouver, V6H3XE.

Traders Central Fund (TCF) có lừa đảo không?

Traders Central được thành lập vào tháng 1 năm 2020. Khách hàng của họ đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán vào ngày 14 và 28 hàng tháng bằng cách đạt được các mục tiêu rút tiền cụ thể tùy thuộc vào chương trình tài trợ.

Bạn có thể xem bằng chứng thanh toán trên video dưới đây:

Bạn có thể xem ví dụ về bằng chứng thanh toán mà một số khách hàng đã chia sẻ:

Đánh giá quỹ Traders Central Fund (TCF)

Ưu điểm

 • Bản dùng thử miễn phí
 • Các chương trình tài trợ, đánh giá và đăng ký hàng tháng tức thì để lựa chọn
 • Vốn tối đa lên đến $ 2.000.000
 • Các khoản thanh toán vào ngày 14 và 28 hàng tháng
 • Được phép giữ qua đêm và cuối tuần
 • Giao dịch tin tức được phép
 • Một loạt các công cụ giao dịch (tất cả các cặp ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu, tiền điện tử)

Nhược điểm

 • Robot hỗ trợ trò chuyện trực tiếp

Các lựa chọn quỹ Traders Central Fund (TCF)

Traders Central cung cấp cho khách hàng của họ các kế hoạch sau:

 • Gói đăng ký hàng tháng
 • Kế hoạch cấp vốn tức thì
 • Kế hoạch thử thách đánh giá

Các gói đăng ký hàng tháng của họ như sau:

 • Số dư tài khoản $ 12.500 giá $ 53,5
 • Số dư tài khoản $ 25.000 giá $ 100,8
 • Số dư tài khoản $ 50.000 giá $ 271,6

Các gói đăng ký hàng tháng có mục tiêu lợi nhuận rút tiền là 5% với mức phân chia lợi nhuận là 60% và mục tiêu lợi nhuận mở rộng là 10%. Bạn không thể vượt qua giới hạn thua lỗ tối đa 10% trong khi được phép giữ qua đêm và cuối tuần. Bạn được phép giao dịch đòn bẩy 4: 1 trên tài khoản 12.500 đô la và 25.000 đô la, trong khi trên tài khoản 50.000 đô la, đòn bẩy 3: 1 được phép.

Bạn đủ điều kiện để phát triển tài khoản 50.000 đô la của mình lên đến số dư 1.000.000 đô la bằng cách đạt được mục tiêu lợi nhuận là 10% trong bốn giai đoạn liên tiếp mà không đạt đến giới hạn rút xuống tối đa 10%. Sau khi kết thúc giai đoạn thứ tư và có được tài khoản 1.000.000 đô la, bạn không còn phải trả phí đăng ký hàng tháng nữa.

Quy trình mở rộng quy mô cho tài khoản đăng ký hàng tháng:

 • 50.000 đô la + 10% = 55.000 đô la; tăng lên 100.000 đô la (105.000 đô la ròng)
 • 100.000 đô la (105.000 đô la ròng) + 10% = 110.000 đô la (115.000 đô la ròng); tăng lên 200.000 đô la (215.000 đô la ròng)
 • 200.000 đô la (215.000 đô la ròng) + 10% = 220.000 đô la (235.000 đô la ròng); tăng trưởng lên 1.000.000 đô la

Các kế hoạch tài trợ tức thì của họ như sau:

 • Số dư tài khoản $ 2.000 giá $ 59,8
 • Số dư tài khoản $ 5.000 giá $ 148,8
 • Số dư tài khoản $ 10.000 giá $ 298,4
 • Số dư tài khoản $ 25.000 giá $ 695,1
 • Số dư tài khoản $ 50.000 giá $ 1.391,1

Các kế hoạch tài trợ tức thời có mục tiêu lợi nhuận rút tiền là 0,5% với mức phân chia lợi nhuận là 60% và mục tiêu lợi nhuận mở rộng là 10%. Bạn không thể vượt qua giới hạn thua lỗ tối đa 5% trong khi được phép giữ qua đêm và cuối tuần. Bạn được phép giao dịch đòn bẩy 50: 1 trên tất cả các tài khoản cấp vốn tức thời.

Bạn đủ điều kiện để phát triển tài khoản 25.000 đô la và 50.000 đô la của mình lên đến số dư 1.000.000 đô la bằng cách đạt mục tiêu lợi nhuận là 10% trong năm giai đoạn liên tiếp cho tài khoản 25.000 đô la hoặc bốn giai đoạn liên tiếp đối với tài khoản 50.000 đô la mà không đạt đến giới hạn rút tiền tối đa 5%. Bằng cách đạt đến giới hạn rút xuống tối đa 5%, tài khoản của bạn sẽ quay trở lại giai đoạn trước đó. (Ví dụ: Khi bạn mở rộng tài khoản 50.000 đô la lên 100.000 đô la, sau đó đối mặt với khoản lỗ 5.000 đô la, tài khoản của bạn sẽ quay trở lại 50.000 đô la)

Quy trình mở rộng quy mô cho các tài khoản cấp vốn tức thì:

 • 25.000 đô la + 10% = 27.500 đô la; tăng trưởng lên 50.000 đô la
 • 50.000 đô la + 10% = 55.000 đô la; tăng trưởng lên 100.000 đô la
 • 100.000 đô la + 10% = 110.000 đô la; tăng lên 200.000 đô la
 • 200.000 đô la + 10% = 220.000 đô la; tăng lên 400.000 đô la
 • 400.000 đô la + 10% = 440.000 đô la; tăng trưởng lên 1.000.000 đô la

Các kế hoạch thử thách đánh giá như sau:

 • Số dư tài khoản $ 5.000 giá $ 37,8
 • Số dư tài khoản $ 10.000 giá $ 53,5
 • Số dư tài khoản $ 25,000 giá $ 100,8
 • Số dư tài khoản $ 50.000 giá $ 178,7
 • Số dư tài khoản $ 100.000 giá $ 300,7
 • Số dư tài khoản $ 200.000 giá $ 499,1

Kế hoạch thử thách đánh giá bao gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn một yêu cầu mục tiêu lợi nhuận là 8% với 30 ngày giao dịch tối đa và tối thiểu 10 ngày giao dịch. Bạn không thể vượt qua giới hạn thua lỗ 10% trong khi giao dịch với đòn bẩy 200: 1. Ngoài ra còn có một quy tắc mà các nhà giao dịch phải chọn giới hạn 50% ngày tích cực hoặc 5% giới hạn thua lỗ hàng ngày cho tài khoản thử thách đánh giá của họ.

Giai đoạn hai yêu cầu mục tiêu lợi nhuận là 4% với 60 ngày giao dịch tối đa và tối thiểu 10 ngày giao dịch. Bạn không thể vượt qua giới hạn thua lỗ 10% trong khi giao dịch với đòn bẩy 200: 1. Cũng có một quy tắc mà các nhà giao dịch phải chọn từ quy tắc 50% ngày tích cực hoặc quy tắc giới hạn thua lỗ 5% hàng ngày trên tài khoản thử thách đánh giá của họ.

Sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn thử thách đánh giá, bạn được cấp vốn và đủ điều kiện nhận 85% lợi nhuận. Bằng cách có tài khoản 50.000 đô la, 100.000 đô la hoặc 200.000 đô la được tài trợ, bạn cũng có thể mở rộng tài khoản đó lên đến 2.000.000 đô la, giúp bạn trở thành Người quản lý quỹ. Bạn có thể làm như vậy bằng cách đạt mục tiêu lợi nhuận 10% trên bất kỳ tài khoản nào được đề cập ở trên và yêu cầu tăng trưởng vốn.

Quy trình mở rộng quy mô cho các tài khoản thử thách đánh giá được tài trợ:

 • 50.000 đô la + 10% = 55.000 đô la; tăng trưởng lên 100.000 đô la
 • 100.000 đô la + 10% = 110.000 đô la; tăng lên 200.000 đô la
 • 200.000 đô la + 10% = 220.000 đô la; tăng lên 400.000 đô la
 • 400.000 đô la + 10% = 440.000 đô la; tăng trưởng lên 1.000.000 đô la
 • 1.000.000 đô la + 10% = 1.100.000 đô la; tăng trưởng lên 1.500.000 đô la
 • 1.500.000 đô la + 10% = 1.650.000 đô la; tăng trưởng lên 2.000.000 đô la

Bạn được phép giao dịch trên MetaTrader 5 hoặc MetaTrader 4 khi đưa ra yêu cầu đồng thời được phép giao dịch khi có tin tức, giữ giao dịch qua đêm và trong những ngày cuối tuần.

Kết luận

Tóm lại, Traders Central là một công ty cấp vốn hợp pháp cung cấp cho bạn cơ hội lựa chọn từ ba chương trình khác nhau: Kế hoạch đăng ký hàng tháng, kế hoạch cấp vốn tức thì và kế hoạch thử thách đánh giá. Tài khoản đăng ký hàng tháng dao động từ 12.500 đô la đến 50.000 đô la với số dư lên đến 1.000.000 đô la, tài khoản cấp vốn tức thì từ 2.000 đô la đến 50.000 đô la với quy mô lên đến 1.000.000 đô la và tài khoản thử thách đánh giá từ 5.000 đô la đến 200.000 đô la với quy mô lên đến 2.000.000 đô la. Bạn được thưởng với mức phân chia lợi nhuận từ 60% đến 85%.

So sánh Trader Central với các công ty khác có Quy trình đánh giá 2 giai đoạn như FTMO, My Forex Funds, and True Forex Funds, các yêu cầu hoàn thành đánh giá dễ tiếp cận hơn vì bạn phải đạt được mục tiêu lợi nhuận là 8% trong giai đoạn một và 4% trong giai đoạn hai. Bạn không thể vượt qua mức thua lỗ tối đa là 10% và bạn được phép tổ chức giao dịch qua đêm, trong những ngày cuối tuần, đồng thời có thể giao dịch tin tức.

Tôi muốn giới thiệu Traders Central cho bất kỳ ai đã đạt được kết quả nhất quán. Họ cung cấp các điều kiện tuyệt vời cho một nhóm lớn các phong cách giao dịch khác nhau cho các cá nhân muốn quản lý tài khoản lên đến 2.000.000 đô la.

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *