Các quỹ cho trader. Danh sách các quỹ đầu tư Forex không thể bỏ qua

FTMO.com - For serious traders

Với rất nhiều quỹ đầu tư mới tham gia vào ngành và tài trợ cho các nhà giao dịch trên khắp thế giới, việc chọn công ty nào để nhận tài khoản được tài trợ của bạn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Khi chọn tài khoản được cấp vốn của bạn, có rất nhiều yếu tố cần phải suy nghĩ, từ hệ thống giao dịch của bạn, rút ​​vốn, đòn bẩy, đến các yêu cầu giao dịch và danh tiếng chung của quỹ đầu tư. Mình đã biên soạn một danh sách rất đơn giản về các quỹ tài trợ ngoại hối hàng đầu thế giới.

Danh sách công ty cấp quỹ cho nhà giao dịch

Quỹ FTMO

Website: https://ftmo.com/

Xem thêm:

FTMO là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ FTMO

Quỹ The Funded Trader (TFT)

Website: https://thefundedtraderprogram.com/

Xem thêm:

The Funded Trader là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ TFT

Quỹ Funded Next

Website: https://fundednext.com/

Xem thêm:

Đánh giá công ty cấp quỹ FundedNext: Mọi thứ bạn nên biết

Quỹ True Forex Funds (TFF)

Website: https://trueforexfunds.com/

Xem thêm:

True Forex Funds Review – Lựa chọn tài trợ ngoại hối mới tốt nhất?

Quỹ The 5ers

Website: https://the5ers.com/

Xem thêm:

The 5ers là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ The 5ers

Quỹ City Traders Imperium (CTI)

Website: https://www.citytradersimperium.com/

Xem thêm:

City Traders Imperium Review – Đánh Giá Chi Tiết Quỹ

Quỹ My Forex Funds (MFF)

Website: https://myforexfunds.com/

Xem thêm:

My Forex Funds là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ MFF

Quỹ Funded Trading Plus (FTP)

Website: https://www.fundedtradingplus.com/

Xem thêm:

Đánh giá quỹ Funded Trading Plus: Ưu nhược điểm, bằng chứng thanh toán

Quỹ BluFx

Website: https://www.blufx.co.uk/

Xem thêm:

BluFx là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ BluFx

Quỹ Lux Trading Firm (LTF)

Website: https://luxtradingfirm.com/

Xem thêm:

Lux Trading Firm là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ Lux Trading Firm

Quỹ Top Tier Trader (TTT)

Website: https://toptiertrader.com/

Xem thêm:

Top Tier Trader là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ Top Tier Trader

Quỹ Audacity Capital

Website: https://www.audacitycapital.co.uk/funded-trader-program/

Xem thêm:

Audacity Capital là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ Audacity Capital

Quỹ FTUK

Website: https://ftuk.com/

Xem thêm:

Đánh giá FTUK (mã giảm giá: tradequy)

Quỹ Funding Made Simple (FMS)

Website: https://fmstraders.com/

Xem thêm:

Đánh giá Funding Made Simple (FMS Traders) – Ưu nhược điểm, Kinh nghiệm của tôi

Quỹ Surge Trader

Website: https://www.surgetrader.com/

Xem thêm:

Đánh giá Surge Trader có đáng tin cậy không, Ưu và nhược điểm của quỹ

Quỹ FundYourFX (FYF)

Website: https://fundyourfx.com/

Xem thêm:

FundYourFX là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ FundYourFX

Quỹ TraderSeed

Website: https://traderseed.io/

Xem thêm:

Đánh giá công ty cấp vốn TraderSeed – Nó có phải là một trò lừa đảo?

Quỹ Fidelcrest

Website: https://fidelcrest.com/

Xem thêm:

Đánh giá chi tiết quỹ cấp vốn Fidelcrest

Quỹ T4T Capital

Website: https://t4tcapitalfm.com/

Xem thêm:

Quỹ T4T Capital là gì? Nhận tài trợ từ T4T Capital

Quỹ Blue Guardian Capital (BGC)

Website: https://www.blueguardiancapital.com/

Xem thêm:

Blue Guardian Capital là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ BGC

Quỹ The Prop Trading (TPT)

Website: https://theproptrading.com.au/

Quỹ Topstep

+Website: https://www.topstep.com/

Quỹ E8 Funding

+Website: https://e8funding.com/

Quỹ Finotive Funding

+Website: https://finotivefunding.com/

Quỹ Digital Pit

+Website: https://www.digitalpit.com/

Quỹ Funded Academy

-Website: https://www.fundedacademy.com.au/

Quỹ Maverick Trading

-Website: https://maverickfx.com/

Quỹ Ment Funding

-Website: https://www.mentfunding.com/

Quỹ Alphachain

-Website: https://alphachain.co.uk/

Quỹ Speedup Trader

-Website: https://www.speeduptrader.com/

Quỹ Enfoid

-Website: https://www.enfoid.com/prop

Quỹ Funded Trader

-Website: https://funded-traders.com/

Quỹ Corp Equity Capital (CEC)

-Website: https://corpequitycapital.com/index.html

Quỹ Traders Central Fund (TCF)

Website: https://www.traderscentral.com/

Xem thêm:

Traders Central Fund là gì? Có lừa đảo? Đánh giá quỹ TCF

Quỹ DT4X Trader (Ngừng hoạt động)

Website: https://dt4xtrader.com/

Quỹ Funding Talent (Ngừng hoạt động)

Website: https://fundingtalent.com/

Nếu bạn là người mới và không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo bài viết:

Trade Quỹ là gì? Kinh nghiệm trade quỹ dành cho người mới

Top 5 Quỹ cấp vốn cho Trader tốt và uy tín nhất hiện nay

Mã giảm giá các quỹ cấp vốn cập nhật mới nhất hôm nay

FTMO.com - For serious traders

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *